WAUWcloset staat in de top 150 lijst van Dutch Circular Textile Valley

 

WAUWcloset is geselecteerd voor de lijst  van innovatieve Nederlandse bedrijven die hun steentje bijdragen. Samen met ruim 150 andere bedrijven maakt WAUWcloset de transitie naar een circulaire keten mogelijk. 


De Dutch Circular Textile Valley (DCTV) is een icoonproject van de transitieagenda consumptiegoederen. Deze agenda is voortgekomen om de transitie naar een Nederlandse circulaire economie in 2050 mede mogelijk te maken. Het doel van het DCTV project is om de Nederlandse textielafval berg en gebruik van virgin vezels te voorkomen en verminderen. Meer informatie over DCTV kan je hier vinden. DCTV is actief op 3 verschillende niveaus, op politiek niveau, netwerk niveau en bedrijfsniveau.